1% podatku

1% podatku dla ZHP

 W 2004 roku weszła w życie ustawa o wolontariacie. Na jej mocy podatnik płacący podatek dochodowy od osób fizycznych może przeznaczyć 1% swojego należnego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego znajdującej się na oficjalnej liście tego rodzaju organizacji.

Związek Harcerstwa Polskiego znajduje się na owej liście organizacji. Dodatkowo: posiada blisko 100-letnią tradycję, jest największym stowarzyszeniem wychowawczym w Polsce, jest strażnikiem tradycyjnych wartości, a przede wszystkim jest organizacją godną zaufania, wielokrotnie nagradzaną za swoją działalność.

Po zmianach prawnych przekazanie przez podatników swojego 1% dla ZHP jest niezwykle proste. Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisujemy numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli KRS 0000271846.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego.

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1% (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające”, gdzie wpisujemy Hufiec Kolno. Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego (art. 45c ust. 5 ustawy o pdof). Informacje te przekazuje OPP urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę.

Dzięki otrzymanemu wsparciu w postaci 1%:

  • Opracujemy kolejne nowoczesne programy wychowawcze, których zadaniem będzie praca nad rozwojem charakteru, wiedzy i umiejętności zuchów, harcerzy i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego; w ramach programu wychowawczego ZHP rozwijać będziemy na wszystkich szczeblach harcerskiej struktury idee pracy nad sobą, braterstwa i służby Polsce i bliźnim;
  • Sfinansujemy kształcenie instruktorów, którzy swą społeczną pracą wciąż dynamicznie rozwijają harcerski ruch. To na ich wiedzy i umiejętnościach opiera się wysoka jakość harcerskiego wychowania;
  • Rozwijać będziemy harcerskie specjalności, które wprowadzają młodych ludzi w świat pasji, przyszłego rozwoju zawodowego i wielkiej przygody;
  • Dofinansujemy działania służące zachowaniu dziedzictwa harcerskiego i narodowego;
  • Wesprzemy działania wychowawcze dla drużyn i środowisk harcerskich,
  • Dofinansujemy harcerzom obozy i zimowiska.

Komenda Hufca ZHP Kolno dąży poprzez nasze działania do godnego reprezentowania organizacji do której należymy. Dlatego też zwracamy się do Państwa o wsparcie w ten właśnie sposób – przekazując 1% podatku dochodowego.