Planujemy!

Czuwaj! W piątek 13.09.2013 r. o godzinie 18.00 w siedzibie Hufca Kolno odbędzie się zbiórka drużynowych naszego hufca. Zbiórka będzie dotyczyła zaplanowania pracy hufca na rok harcerski 2013-2014. Wszyscy drużynowi mają stawić się obowiązkowo, w