Nowa strona Hufca

Czuwaj! Znajdujesz się na nowej stronie Hufca ZHP w Kolnie. Wszelkie uwagi w sprawie strony proszę kierować na hufiec.kolno@bialostocka.zhp.pl lub bezpośrednio do druha, który wykonał nową wersję:  p.dabrowski@zhp.net.pl