Kurs Przewodnikowski

Podajemy do wiadomości, że ruszyły zapisy na Kurs Przewodnikowski, organizowany przez Zespół Kadry Kształcącej ZHP Chorągwi Białostockiej. Odbywać się on będzie w Kolnie w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie terminach: 5-7.02.2016 19-21.02. 2016 26-28.02.2016 Celem

Kiermasz Bożonarodzeniowy

Dnia 19 grudnia 2015 roku, członkowie Hufca ZHP Kolno brali udział w Kiermaszu Bożonarodzeniowym „Czekając na Gwiazdkę”, który odbył się w budynku Hotelu Colnus. Zadaniem naszych harcerzy była zabawa z uczestnikami Kiermaszu oraz zachęcanie ich