Kampania Bohater

Czuwaj! Komenda już rozpoczęła przygotowania do Kampanii Bohater dla naszego Hufca. Jeżeli jesteś zuchem, harcerzem, harcerzem starszym, wędrownikiem bądź instruktorem działającym w naszym hufcu, masz prawo uzupełnić ankietę (znajduję się poniżej), dotyczącą propozycji postaci, które według