Zbiórka HKSHiW

29 kwietnia 2016 roku na Bazie Harcerskiej, podczas trwania XXVI Pikniku Majowego Drużyn od godziny 19:30 odbędzie się posiedzenie Hufcowej Kapituły Stopni Harcerskich i Wędrowniczych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych i chętnych aby otworzyć próbę na stopnie. Karty