Warsztaty „Docendo discimus”

W imieniu Chorągwianego Zespołu Kadry Kształcącej zapraszamy wszystkich instruktorów – nauczycieli, studentów o specjalności nauczycielskiej oraz innych chętnych instruktorów na jednodniowe warsztaty „Docendo discimus”, które odbędą się 27 maja 2017 roku w siedzibie Chorągwi Białostockiej

Poznaj duchowe bogactwo regionu

W imieniu Kręgu Instruktorskiego „Kwazar” i Zespołu Wychowania Duchowego zapraszamy wszystkich instruktorów Hufca ZHP Kolno do uczestnictwa w wędrówce pod tytułem „Poznaj duchowe bogactwo regionu”. Wędrówka odbędzie się 24 czerwca bieżącego roku. Na trasie wędrówki