Posiedzenie KSI

Czuwaj! Komisja Stopni Instruktorskich zaprasza wszystkich interesantów na swoje posiedzenie, które odbędzie się już 12 września 2017 r. o godzinie 19:15 w siedzibie hufca.