Zjazd Sprawozdawczy

Informujemy, że dnia 28.10.2017 r. odbędzie się Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Kolno im. Jana Bytnara „Rudego”. Odbędzie się on w siedzibie hufca przy ul. Marii Dąbrowskiej 4 o godzinie 16:00. Poniżej podajemy do informacji porządek