Wycieczka do Warszawy

Nareszcie jest!! Długo oczekiwana wycieczka naszego Hufca do Warszawy!! Zachęcamy do udziału w niej każdego harcerza, wędrownika i instruktora, którzy w naszym Bohaterze Hufca Janku Bytnarze „Rudym” widzą swojego druha. Odwiedzimy najważniejsze miejsca z Jego