HUFCOLIADA – 2020

Komenda Hufca ZHP Kolno im. Jana Bytnara „Rudego” zachęca wszystkich członków hufca do wzięcia udziału w pierwszej edycji turnieju pt. „Hufcoliada”. Udział w turnieju mogą wziąć udział 5 osobowe patrole (składające się z członków jednej