Dajmy z siebie jak najwięcej!

Kiedyś Jan Paweł II powiedział „Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Uważam, że są to piękne słowa, którymi powinniśmy się kierować w życiu. Pomoc ludziom, a szczególnie tym nieznanym mnoży dobro i siły w naszym sercu, aby robić więcej dobrych uczynków.

59 Drużyna Harcerska Ptaki Ptakom z Łomży na próbie, hufiec Kolno ma zaszczyt zaprosić wszystkich chętnych do udziału w dwóch najbliższych akcjach organizowanych przez swoją drużynę harcerską. Zachęcamy każdego kto ma serce i chęć pomóc

Pierwszą z akcji jest Zbiórka Żywności Podziel się Posiłkiem. Zbiórka odbędzie się w dniach 4 i 5 października 2013 roku. Będziemy stać w 12 największych sklepach na terenie naszego miasta Łomża, następnie nasza drużyna zrobi z tego paczki żywnościowe i dostarczy do najuboższych rodzin. Termin zgłoszenia do akcji: wtorek, 01.10.2013.

Druga akcja jest to kwesta uliczna zorganizowana już kilkanaście lat przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. W Łomży akcję organizujemy po raz. 8. W tym roku Dzień Papieski odbywa się pod hasłem PAPIEŻ DIALOGU. Kwesta jest przeznaczona na stypendia dla uzdolnionych i ubogich uczniów i studentów. Dzięki nam w Łomży kilka osób dostaje takie sypedium. Umożliwijmy większej liczbie ubogich studentów z naszego terenu otrzymywanie stypediów. Termin zgłoszeń do akcji: sobota, 05.10.2013.

Zgłoszenia przesyłamy e-mailowo i sms’owo do drużynowego 59 próbnej DH Ptaki Ptakom z Łomży, h. Kolno, phm. Krzysztof Pyczot: 604-284-106, e-mail: lesnyczlowiekszrek@wp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.