INFORMACJE DLA DRUŻYNOWYCH

Czuwaj! Znajdujesz się na stronie z informacjami dla drużynowych Hufca ZHP Kolno.

Współtworzenie strony hufca

Twoja drużyna dużo robi? Możesz doraźnie wysłać newsa na stronę hufca. Jak to zrobić? to proste. Wysyłasz e-mail do hufca na adres hufiec.kolno@bialostocka.zhp.pl.

Ewidencja elektroniczna ZHP

Od kilku lat w Związku Harcerstwa Polskiego działa elektroniczna ewidencja. Wkrótce zostanie udostępniona możliwość samodzielnego prowadzenia Ewidencji w obrębie własnej drużyny, jednak jeszcze nie.

Proszę wszystkich drużynowych o wysłanie e-mailem na adres hufiec.kolno@bialostocka.zhp.pl dane wszystkich członków drużyny takie jak:

 1. Nazwa drużyny
 2. PESEL
 3. Imiona, nazwisko
 4. Wykształcenie, zawód
 5. Adres zamieszkania
 6. Kontakt do druha (e-mail, strona www, gg, skype, telefon)
 7. Data wstąpienia do ZHP, data przyrzeczenia harcerskiego, nr książeczki
 8. Informacje o stopniach (nazwa stopnia, data przyznania, rozkaz i kto przyznał)

Usuwanie druha z Ewidencji:

Proszę o wysłanie e-maila informację na temat:

 1. Nazwy drużyny
 2. Imię i nazwisko
 3. Skreślenie z listy członków/Odejście członka/Wykluczenie członka/Członek zmarł
 4. Powód
 5. Data
 6. Nr rozkazu / Kto wydał
 7. Dodatkowe informacje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.