Kampania Bohater – ankieta

Stworzona została ankieta wyboru Bohatera Hufca ZHP Kolno.  Na wasze oddane głosy czekamy tylko do 24 czerwca 2016 r.  Ankieta dostępna będzie również w formie papierowej w Hufcu. Osoby nieposiadające numeru ewidencyjnego a chcące oddać głos prosimy o bezpośredni kontakt z Komendą Hufca.

Przed uzupełnieniem ankiety prosimy o ponowne zapoznanie się z katalogiem Bohaterów proponowanych przez członków naszego hufca. Link do ankiety oraz katalog postaci dostępny poniżej.

Ankieta

Katalog Postaci

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.