Komenda Hufca

Komendant Hufca – phm. Oliwia Truszkowska

zastępca Komendanta Hufca – hm. Grzegorz Karwowski

zastępca Komendanta Hufca do spraw pracy z kadrą, programu i wizerunku – phm. Martyna Fankulewska

Skarbnik Hufca – pwd. Bartosz Krupa