Konkurs Aktywny Instruktor

Po zebraniu wszystkich zgłoszeń i potwierdzeniu kandydatur, przedstawiamy Wam osoby, które zostały zgłoszone do konkursu.

IMG_5109

 

Dh. Paulina Bałdyga – Drużynowa 3 KDW Piorun.
Druhna Paulina to niesamowicie ambitna osoba. Bycie drużynową wędrowników łączy z wieloma zajęciami pozalekcyjnymi. Jest tegoroczną maturzystką a mimo przeciwności harcerstwo jest wysoko w jej hierarchii wartości. Druhna zbliża się do zamknięcia próby na stopień przewodnika. Na druhnie można zawsze polegać.

 

IMG_20170214_154512-01

 

 

Pwd. Marcin Bączek – Druh Marcin to wieloletni harcerz i świeży instruktor. Mimo to został nominowany co świadczy o jego instruktorskiej postawie. Czynnie działa w hufcowym zespole informatycznym w którym wykorzystuje swoja wiedze informatyczną. Ma bardzo dużo pomysłów na usprawnienie hufcowej strony internetowej. Włącza się czynnie w życie hufca biorąc udział w licznych inicjatywach programowych i kształceniowych.

 

 

IMG_5132
Pwd. Bartosz Krupa – Skarbnik Hufca ZHP Kolno. Członek HKSHiW.
Druh Bartosz jest bardzo otwartą osobą. Zawsze można się do niego zwrócić po pomoc nawet jeśli wymaga to od niego pokonania
wielu kilometrów z jednostki wojskowej w której stacjonuje. Można na nim polegać i ufać w 100%. Jest odpowiedzialnym instruktorem, a spędzając z nim czas nie można się nudzić. Druh jest niezwykle ambitny a przy tym kreatywny co świadczy o jego osobowości. Spełnia swoje marzenia zawodowe, które pewnie miały początek właśnie w szeregach harcerstwa.

IMG_5155
Phm. Martyna Fankulewska – zastępca komendanta ds. programu, pracy z kadrą i wizerunku. Członek HKSHiW. Szef zespołu internetowego Hufca.
Druhna Martyna bez wątpienia jest bardzo pracowita i kreatywna. Świadczą o tym chociażby fakt iż pełniła funkcję komendanta wielu inicjatyw hufcowych. Należycie wykonuje swoje obowiązki wynikające z wyżej wymienionych funkcji. Sprawdza się doskonale na każdej płaszczyźnie od programu przez kształcenie i prowadzenie strony internetowej hufca, pracy w HKSHiW, po prowadzenie ewidencji hufcowej.

IMG_5165

 

Phm. Oliwia Fankulewska – Komendant Hufca ZHP Kolno, Drużynowa Próben Gromady Zuchowej „Strażnicy Leśnych Stworzeń”.
Druhna Oliwia to wielki motywator do pracy. Jest ambitna i pomocna. Przez swoje działanie  postawiła nasz hufiec na nogi. ma na swoim koncie wiele różnych przedsięwzięć, współpracuje z Komendą Chorągwi, zainicjowała Kampania Bohater. Druhna podjęła się również prowadzenia gromady zuchowej dzięki czemu pion zuchowy znowu funkcjonuje. Druhna ma bardzo dobre relacje z władzami samorządowymi. Pozyskała bardzo dużo funduszy z dotacji urzędu miasta. Prowadzi również rozmowy w sprawie remontu naszej bazy harcerskiej.

 

 

blondasHm. Grzegorz Karwowski – Zastępca komendanta hufca, Kapelan hufca, Komendant KI „Kwazar”.
Hm Grzegorz Karwowski jest bardzo aktywnym i kompetentnym instruktorem naszego hufca.  Angażuje się na wielu polach działalności ZHP. Jest niezmiernie pomocny harcerzom w ich rozwoju jako opiekun wielu prób przewodnikowskich.  Charakteryzuje się dobrym kontaktem z innymi, życzliwością, otwartością i godnym zaufaniem oraz wysoką kulturą osobistą. W związku z posiadanymi uprawnieniami pełnił funkcje komendanta hal 2016, pierwszego od wielu lat w hufcu. Zorganizował również konferencje instruktorska na szczeblu Chorągwianym związaną z bohaterem hufca.

 

Głosowanie na naszych kandydatów odbywa się za pomocą ankiety internetowej dostępnej tutaj
Głosowanie trwa do 20 lutego 2017 roku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.