Kurs Zastępowych „Enigma”

Czuwaj, serdecznie zapraszamy na Kurs Zastępowych „Enigma”.

Kurs odbywać będzie się podczas dwóch weekendowych zjazdów w terminach
9-11. 09. 2022r.- dokładne miejsce zostanie podane w późniejszym terminie
16-18. 09. 2022r.- Baza Harcerska w Koźle

WYMAGANIA WOBEC UCZESTNIKÓW:

  • wiek min. 12 lat;
  • złożone Przyrzeczenie Harcerskie, opłacone składki członkowskie;
  • pełnienie funkcji zastępowego/ej lub chęć objęcia takiej funkcji;
  • przesłanie ankiety zgłoszeniowej;
  • rekomendacje przełożonego/ej;
  • zgoda rodzica lub pełnoprawnego opiekuna;
  • terminowe zgłoszenie się i opłacenie uczestnictwa.

Zgłoszenia trwają do 02.09.2022r.
Zgłoszeń dokonujemy poprzez wypełnienie poniższej ankiety:
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3DHo024XU55kyJPfw1H9RNzfK2qy6MaAJDn1ALWSiXlJVUODcyWEpMTkJCMUhXMkJHUFk5N0NYUTI2Vy4u&data=05%7C01%7Cmartyna.fankulewska%40zhp.net.pl%7Cbf48911f1c4f42892fd008da8436d339%7Ce1368d1e39754ce6893dfc351fd44dcd%7C0%7C0%7C637967668585968170%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BH%2B9qctzgaFOSDRlT2X6Pw522gi7n3Z%2BraeJ7ii2%2FZ4%3D&reserved=0

Dodatkową składkę zadaniowa w wysokości 80 zł od osoby, należy wpłacić do dnia 02.09.2022 na konto:
Bank BGŻ BNP Paribas,
Numer konta: 41 2030 0045 1110 0000 0269 8780 
Z dopiskiem KURS ZASTĘPOWYCH + imię i nazwisko

Każdy uczestnik musi zapoznać się z Regulaminem, dostępnym poniżej

Każdy zakwalifikowany uczestnik na pierwsze spotkanie powinien przynieść:

  • Zgodę/ rekomendację przełożonego/ej;
  • Zgodę rodziców/ opiekunów prawnych na udział w imprezie (dostępną poniżej).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.