Posiedzenie KSI

We wtorek 15 marca od godziny 19:00 w komendzie Hufca ZHP Kolno odbędzie się pierwsza zbiórka Komisji Stopni Instruktorskiej. Jeżeli chcesz porozmawiać z Komisją lub masz jakiś problem to zapraszamy na godzinę 20:00. Otwarcie próby na stopień odbywać się będzie po wcześniejszym dostarczeniu wniosku wraz z kartą zadań do siedziby Hufca ZHP Kolno najlepiej podczas trwania dyżurów komendy. Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkim dokumentami dotyczącymi pracy Komisji Stopni Instruktorskich (dostępne na stronie w zakładce Komisje Hufca).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.