Rok 2019

UWAGA!

Pozostałe rozkazy i dokumenty wydawane przez Komendanta jak i Komendę Hufca dostępne będą pod poniższym linkiem:
https://gkzhp.sharepoint.com/sites/eHufiecKolno

Dostęp do portalu mają wszyscy członkowie ZHP posiadający konto mailowe w domenie ZHP

Jak założyć konto e-ZHP?

Jeżeli chcesz założyć konto ZHP, zgłoś się do chorągwianego administratora: aktywacja@bialostocka.zhp.pl.

 

Rozkazy Komendanta Hufca ZHP Kolno im. Jana Bytnara „Rudego”:

Uchwały Komendy Hufca ZHP Kolno im. Jana Bytnara „Rudego”:

Decyzje Komendanta i Skarbnika Hufca ZHP Kolno im. Jana Bytnara „Rudego”: