Uczciliśmy 100 lat harcerstwa na Białostocczyźnie

W dniu 8 września 2013 r. ZHP Chorągiew Białostocka otrzymała nowy sztandar oraz przyjęła imię Druha hm. Ryszarda Kaczorowskiego. Na tę uroczystość do Białegostoku pojechało nas 34 osoby.

W czasie uroczystości na terenie Pałacu Branickich spotkało się ponad 500 harcerzy i harcerek z całej Chorągwi Białostockiej, na którą przyjechała osobiście Druhna Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego harcmistrz Małgorzata Sinnica wręczyła nowy sztandar naszej Chorągwi, na ręce Druha Komendanta Chorągwi harcmistrza Andrzeja Bajkowskiego.

Spotkaniu towarzyszyła uroczysta atmosfera, aczkolwiek nie zabrakło również humor i dobrej zabawy. Na wyjeździe mogliśmy się dużo nauczyć. Oprócz poznania historii Chorogowi Białostockiej zapoznaliśmy się z sylwetkę nowego patrona Druha Ryszarda Kaczorowskiego. Mieliśmy możliwość poznać nowych ludzi i porozmawiać z innymi harcerzami z chorągwi.

Chcielibyśmy podziękować Panu Andrzejowi Dudzie – Burmistrzowi Miasta Kolno za zorganizowanie i za sponsorowanie nam transportu do Białegostoku. Bez pomocy miasta nie udałoby nam się uczestniczyć w jubileuszu 100-lecia harcerstwa na Białostocczyźnie.

Komenda Hufca ZHP Kolno

stuleciebialostockie_01

stuleciebialostockie_02

stuleciebialostockie_03

stuleciebialostockie_04

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.