Komenda ZHP Hufca Kolno ogłasza z dniem 16 września 2013 roku konkurs na nową plakietkę naszego środowiska!

Harcerskie środowiska bardzo często identyfikuje się za pomocą plakietek naszywanych na mundury. Plakietki są różnych kształtów, kolorów, często mają bogatą symbolikę, są specyficzne dla danego regionu/środowiska. W Hufcu Kolno od zawsze na mundurach harcerzy widnieje prosta zielona plakietka, z nazwą hufca i chorągwi. Czas to zmienić! Dodatkowo czynimy ten konkurs otwartym dla wszystkich – nie liczy się przynależność do ZHP, a zmysł artystyczny i estetyczny!

Kilka szczegółów dotyczących konkursu:
1. Organizatorem konkursu na projekt plakietki jest Komenda Hufca ZHP Kolno
2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych.
3.Projekt plakietki musi zawierać elementy symboliki harcerskiej, herbu Kolna oraz napisy „Hufiec ZHP Kolno” oraz „Chorągiew Białostocka im. hm. Ryszarda Kaczorowskiego”.
4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wysłanie projektu wykonanego w wersji elektronicznej do 1 października 2013 roku projektu plakietki na adres mailowy: hufiec.kolno@bialostocka.zhp.pl. Do projektu należy dołączyć dane autora zawierające: imię oraz nazwisko, adres korespondencyjny, nazwa jednostki macierzystej, telefon kontaktowy, adres e-mail.
5. Na konkurs każdy może dostarczyć dowolną ilość projektów.
6. Projekty zakwalifikowane do finałowego etapu konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej hufca.
7. Ostatecznego zwycięzcę wybierze komenda hufca.
8. Zwycięski projekt plakietki zostanie wprowadzony rozkazem Komendanta Hufca. Komenda Hufca zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
9. Prawa autorskie zwycięskiego projektu przechodzą na własność organizatora konkursu z możliwością ingerencji w projekt plakietki według uznania organizatora. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę ufundowaną przez Komendę Hufca Kolno.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 515-483-991, oraz e-mail hufiec.kolno@bialostocka.zhp.pl, asiekpat@gmail.com
10. Prace niezgodne z wytycznymi nie będą rozpatrywane.

Z niecierpliwością czekamy na przesłane projekty!

naszywkastarahufca

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.