Wyjazd Kadry „Czas start”

Czuwaj!

Całą kadrę naszego hufca zapraszamy na wspólny wyjazd. Więc jeżeli pełnisz jakąś funkcję w drużynie czy zespole bądź jesteś harcerzem, wędrownikiem lub instruktorem zainteresowanym uczestnictwem w szkoleniach to zapraszamy do Lachowa na wspólny weekend 21 – 23.09. 2018 r.

Przez cały weekend poruszać będziemy bardzo ważne kwestie związane z: zarządzaniem kryzysowym, rozmową z osobami, z którymi współpracujemy (w oparciu o normy, przepisy prawa i dokumenty ZHP), planem pracy hufca oraz jego działalnością.

Koszt: 30 zł
Liczba miejsc ograniczona (ok. 30 osób)

Zgłosić swój udział należy do Komendantki Hufca osobiście bądź przez swoich drużynowych. Czas na zgłoszenia i na wpłaty uczestników jest do 1 września.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.