XXVII Piknik Majowy Drużyn w Koźle

Zapraszamy wszystkich chętnych na kolejny już

XXVII Piknik Majowy Drużyn w Koźle.

Termin: 28.04.2017 – 01.05.2017

Miejsce: Baza Harcerska Hufca Kolno w Koźle

Aby wziąć udział wystarczy zapoznać się z:

Regulamin XXVII Pikniku Majowego Drużyn 2017

oraz uzupełnić:

Lista-uczestników-XXVII Piknik Majowy Drużyn 2017

Uzupełnioną kartę należy dostarczyć do Hufca ZHP w Kolnie osobiście lub pocztą

(decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Hufiec ZHP Kolno, ul. Marii Dąbrowskiej 4, 18-500 Kolno

Bądź wysłać na adres e-mail: hufiec.kolno@bialostocka.zhp.pl

Zgłoszenia trwają do 10 kwietnia 2017

Dodatkowa składka zadaniowa wynosi 30 zł od każdego uczestnika (opiekun nieodpłatnie).

Należy ją wpłacać do 10.04.2017 na konto bankowe hufca.

Każdy uczestnik musi wypełnić: kartę kwalifikacyjną uczestnika PMD 2017

Liczba miejsc jest ograniczona, a o kolejności przyjęć decyduje termin

zgłoszenia drużyny/patrolu, oraz termin wpłaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.