XXVIII Piknik Majowy Drużyn

Zapraszamy wszystkich harcerzy i instruktorów na

XXVIII Piknik Majowy Drużyn „Chcemy Wolności”

Termin: 04.06.2018 – 06.06.2018

Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Czerwonem

Aby wziąć udział wystarczy zapoznać się z: Regulaminem XXVIII Pikniku Majowego Drużyn

oraz wypełnić listę uczestników.

Uzupełnioną kartę należy dostarczyć do Hufca ZHP w Kolnie osobiście lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Hufiec ZHP Kolno, ul. Marii Dąbrowskiej 4, 18-500 Kolno.

Bądź wysłać na adres e-mail: hufiec.kolno@bialostocka.zhp.pl

Zgłoszenia trwają do 25 kwietnia 2018.

Dodatkowa składka zadaniowa wynosi 30 zł od każdego uczestnika (opiekun nieodpłatnie).

Należy ją wpłacać do 27.04.2018 osobiście bądź na konto bankowe hufca.

Każdy uczestnik musi wypełnić: Kartę kwalifikacyjną uczestnika Pikniku.

Liczba miejsc jest ograniczona, a o kolejności przyjęć decyduje termin zgłoszenia drużyny/patrolu, oraz termin wpłaty.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.