Zbiórka z Komendą Hufca

W siedzibie hufca w dniu 3 lutego o godzinie 19:30 odbędzie się zbiórka z Komendą Hufca.

Poruszymy takie tematy jak:

 • Dzień Myśli Braterskiej 2017,
 • Kampania Bohater,
 • XXVII Piknik Majowy Drużyn,
 • HAL 2017,
 • Działalność Komisji/Zespołów/Kapituł Hufca w 2016 roku,
 • Składka członkowska,
 • Działalność podstawowych jednostek organizacyjnych hufca,
 • Konkursy,
 • Ewidencja.

Drużynowi proszeni są o przygotowanie:

 • Kopii deklaracji członkowskich członków jednostki,
 • Książek pracy drużyn,
 • Plany pracy drużyn do czerwca 2017,

Szefowie zespołów, kapituł, komisji proszeni są o przygotowanie:

 • Sprawozdanie z pracy w 2016 roku:
  • liczba otwartych i zamkniętych prób (KSI, HKSHiW),
  • zrealizowane, niezrealizowane i planowane przedsięwzięcia.
 • Sprawozdanie z działalność Zespołu Kampanii Bohater.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.