Zespoły Hufca

 1. W naszym Hufcu zostały powołane nowe zespoły.

Zespół Wychowania Duchowego

 • pwd. ks. Artur Akimowicz – Szef Zespołu Wychowania Duchowego.
 • hm. ks. Grzegorz Karwowski – członek Zespołu Wychowania Duchowego
 • pwd. ks. Adam Sierzputowski – członek Zespołu Wychowania Duchowego

Program Wychowania Duchowego

Harmonogram realizacji Programu Wychowania Duchowego

Regulamin Odznaki ŚDM

Plan pracy Chorągwianego Zespołu Wychowania Duchowego i Religijnego 2017-18

 

Hufcowy Zespół Promocji „M@łpk@”

 • pwd. Damian Bazydło – Szef HZP
 • dh. Justyna Kajko – Fotograf
 • phm, Martyna Fankulewska – Redaktor
 • pwd. Marcin Bączek – Support techniczny

Zimowy Zespół Kwatermistrzowski Hufca ZHP Kolno

 • hm. Grzegorz Karwowski – Szef Zimowego Zespołu Kwatermistrzowskiego Hufca ZHP Kolno
 • mł. Hubert Zajk – członek Zimowego Zespołu Kwatermistrzowskiego Hufca ZHP Kolno
 • dh. Damian Olszak – członek Zimowego Zespołu Kwatermistrzowskiego Hufca ZHP Kolno