Na ostatnim posiedzeniu , które odbyło się 3 listopada Hufcowa Kapituła Stopni Harcerskich i Wędrowniczych postanowiła zmienić bądź uaktualnić regulamin jak i karty prób.

Aneks do Regulaminu został uchwalony uchwałą Komendy Hufca ZHP Kolno nr.4

 Zmiany dotyczą:

 • składu HKSHiW,
 • dokumentów potrzebnych aby otworzyć próbę,
 • wcześniejszego zamknięcia próby
 • utworzenia wniosków: o zmianę zadania i przedłużenia czasu trwania próby,
 • współpracy kandydata z opiekunem i odwrotnie,
 • kart prób na stopień (3 nowe elementy).

 

Opis zmian:

 • W skład HKSHiW mogą wchodzić harcerze posiadający minimum stopień Harcerza Orlego, bądź otwartą próbą na ten stopień.
 • Chcąc otworzyć próbę na dany stopień, każdy kandydat musi przynieść w całości uzupełnioną Kartę próby na otwierany stopień zgodną z regulaminem Hufcowej Kapituły Stopni Harcerskich i Wędrowniczych. Proponowane zadania do realizacji muszą być przemyślane i ustalone z opiekunem próby. Kartę z zadaniami kandydat składa w 3 egzemplarzach (po jednym dla kandydata, opiekuna jak i HKSHiW)
 • Jeżeli kandydat wykona założone zadania w terminie wcześniejszym niż planowany termin zakończenia próby, może zgłosić się do HKSHiW o wcześniejsze zamknięcie próby. Kandydat na takie posiedzenie musi przynieść wszystkie potrzebne dokumenty. Kandydat musi również uargumentować szybsze zakończenie próby na zdobywany stopień.
 • Kandydat zobowiązany jest do pracy z opiekunem, powinien informować opiekuna o wykonywaniu zadań. Opiekun natomiast zobowiązany jest do udzielania wszelkiej pomocy kandydatowi i powinien być zainteresowany poczynaniami podopiecznego.
 • Poprawione karty prób będą zawierać następujące nowe elementy: numer ewidencyjny kandydata, numer kontaktowy do opiekuna oraz planowany termin zakończenia próby.

Wszystkie nowe dokumenty dostępne poniżej, jak i w zakładce Komisje Hufca (tutaj)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.