Zmiany w składkach członkowskich.

Od stycznia 2021 roku nastąpiła zmiana w terminie i sposobie naliczania składki członkowskiej dla zuchów, harcerzy i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego.

Na podstawie uchwały nr 51-XL Rady Naczelnej z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie podstawowej składki członkowskiej, członkowie ZHP opłacają kwartalnie składkę zgodnie ze swoim przydziałem służbowym w następujących terminach:

  • do 20 stycznia za I kwartał,
  • do 20 kwietnia za II kwartał,
  • do 20 lipca za III kwartał,
  • do 20 października za IV kwartał.

Opłacona składka nie podlega zwrotowi w przypadku ustania członkostwa w ZHP.

Po 20 dniu każdego pierwszego miesiąca kwartału, szefowie jednostek mają czas na uporządkowanie stanu liczbowego w systemie ewidencyjnym, na podstawie której nalicza się składki na koniec pierwszego miesiąca kwartału.

Wysokość składki kwartalnej w Hufcu ZHP Kolno wynosi 20 zł.

Składkę należy wpłacać na konto bankowe hufca:
Bank BGŻ BNP Paribas
Numer konta: 41 2030 0045 1110 0000 0269 8780
tytuł przelewu: imię i nazwisko + nazwa jednostki.

Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami o składkach, które mogą być pomocne w pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.