Życzenie z okazji Dnia Myśli Braterskiej

Chcemy Wam wszystkim Harcerzom i Harcerkom złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Niech każdy z Nas będzie gotów nieść pomoc bliźnim, z uśmiechem na ustach stawiać sobie nowe wyzwania, umiejętnie pokonywać problemy i wyciągać z nich nauki dla siebie jak i dla otoczenia. Na koniec chcemy Wam życzyć zadowolenia z pełnienia swej harcerskiej służby, a także przyjaźni i braterstwa w otaczającym nas świecie.

Pamiętajcie o słowach twórcy Skautingu Sir Roberta Baden-Powell’a: „Być dobrym to jest coś, ale postępować dobrze to znacznie więcej”

Zapraszamy również do zapoznania się z naszym Hufcowym Albumem Braterstwa. kliknij tutaj !

Z Harcerskim Pozdrowieniem
CZUWAJ !

Komenda Hufca ZHP Kolno

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.