Drużyny Hufca Kolno

Gromady Zuchowe – wiek: 6-10 lat

Drużyny Harcerskie – wiek: 10-13 lat

  • 14 Kolneńska Drużyna Harcerska „Szare Szeregi” – KOLNO – drużynowa: dh. Oliwia Nadolna
  • 15 Drużyna Harcerska „Trop” – GRABOWO- drużynowa: phm. Hanna Bagińska
  • 59 Drużyna Harcerska „Ptaki Ptakom” – ŁOMŻA – drużynowy: phm. Krzysztof Pyczot (Strona drużyny)

Drużyny Starszoharcerskie – wiek: 13-16 lat

Drużyny Wędrownicze – wiek: 16-21 lat

Drużyny Wielopoziomowe – wszystkie grupy wiekowe

Krąg Instruktorski – dla instruktorów harcerskich