Drużyny Hufca Kolno

Drużyny 

 • 2 DH „Skauci” im. Roberta Baden Powell’a – drużynowy: phm. Zbigniew Bohuszko
 • 3 KDW „Piorun” – drużynowa: pwd. Paulina Bałdyga (Strona drużyny)
 • 7 DH „Olimp” im. Tadeusza Zawadzkiego – drużynowa: dh. Weronika Rutkowska
 • 14 KDH „Szare Szeregi” – drużynowa: dh. Martyna Rudnicka
 • 15 DH „Trop” w Grabowie – drużynowa: phm. Hanna Bagińska
 • 59 DH „Ptaki Ptakom” (Łomża) – druzynowy: phm. Krzysztof Pyczot (Strona drużyny)
 • 77 CDH „Cień” – drużynowy: mł. Hubert Zajk (Film o drużynie)
 • 10 Gromada Zuchowa „Strażnicy Leśnych Stworzeń” – drużynowa: phm. Oliwia Truszkowska
 • 64 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Wagabunda” – drużynowa: dh. Natalia Sokołowska
 • Krąg Instruktorski „Kwazar” – komendant kręgu: hm. Grzegorz Karwowski
 • 2 Krąg Instruktorski „Orion” – komendant kręgu: phm. Karol Bikowski