Rok 2020

UWAGA!

Wszystkie rozkazy i dokumenty wydawane przez Komendanta jak i Komendę Hufca dostępne będą pod poniższym linkiem:
https://gkzhp.sharepoint.com/sites/eHufiecKolno

Dostęp do portalu mają wszyscy członkowie ZHP posiadający konto mailowe w domenie ZHP

Jak założyć konto e-ZHP?

Jeżeli chcesz założyć konto ZHP, zgłoś się do chorągwianego administratora: aktywacja@bialostocka.zhp.pl.

Więcej informacji znajdziecie tutaj: https://zhp.pl/2016/konta-zhp-net-pl-dla-wszystkich-czlonkow-zhp/