Prace na Bazie w Koźle

Już od 22 do 24 kwietnia 2016 będziemy na Bazie Harcerskiej w Koźle prowadzić prace porządkowe.  W piątek zapraszamy wszystkich od godziny 17:00. Weźcie ze sobą prowiant. Przydadzą się każde ręce do pracy.

Posiedzenie KSI

We wtorek 15 marca od godziny 19:00 w komendzie Hufca ZHP Kolno odbędzie się pierwsza zbiórka Komisji Stopni Instruktorskiej. Jeżeli chcesz porozmawiać z Komisją lub masz jakiś problem to zapraszamy na godzinę 20:00. Otwarcie próby

Imieniny Marszałka

Czuwaj! 19 marca odbywać się będą „Imieniny Marszałka”. Obchody tego święta rozpoczną się mszą święta w kościele św. Anny w  Kolnie o godzinie 11:00. Następnie wszyscy udamy się do pobliskiego parku, gdzie odbędą się dalsze