Triduum Paschalne

Zespół Wychowania Duchowego i Religijnego zaprasza wszystkich harcerzy naszego Hufca  do asysty z pochodniami w czasie drogi krzyżowej ulicami naszego miasta w Wielki Piątek 30 marca 2018 po liturgii w kościele św. Anny ok godz.