Zmiany w funkcjonowaniu KSI

Czuwaj! Chcemy poinformować, że zaszły zmiany w funkcjonowaniu Komisji Stopni Instruktorskich Hufca Kolno. Wszystkie zmiany i potrzebne dokumenty znajdziecie w zakładce Komisje Hufca – Komisja Stopni Instruktorskich lub poprzez link: http://kolno.zhp.pl/komisje-hufca/komisja-stopni-instruktorskich/