Biwak z okazji Dnia Myśli Braterskiej

Zapraszamy serdecznie wszystkie środowiska harcerskie na Biwak z okazji Dnia Myśli Braterskiej, który odbędzie się w dniach 23-25 luty 2024 r.

Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach, ul. Polowa 12

Chętne na Biwak patrole powinny zgłosić się do 15 lutego 2024r, wysyłając listę patrolu na adres e-mail: aleksanda.skladanek@zhp.net.pl.

Dodatkowa składka członkowska zadaniowa za uczestnika wynosi 55 zł, zaś opiekun patrolu 20 zł.

Dodatkową składkę należy wpłacić na konto bankowe Hufca do dnia 15 lutego 2024:

Bank BGŻ S.a. Oddział w Kolnie
Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Białostocka
Komenda Hufca Kolno
Numer konta: 41 2030 0045 1110 0000 0269 8780

z dopiskiem ,,BIWAK DMB – RAZEM”, nazwa patrolu, liczba osób w patrolu

Poniżej zamieszczone zostały niezbędne dokumenty:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.