SPOTKANIE OTWARTE Z RODZICAMI I KADRĄ

Czuwaj!

Mam zaszczyt zaprosić na Pierwsze Otwarte Spotkanie z Rodzicami i Kadrą!
Spotkanie odbędzie się w sobotę 25 listopada o godzinie 18:30 w pomieszczeniu przy ulicy Wojska Polskiego 8 w Kolnie, I piętro (nad świetlicą środowiskową).

Na spotkaniu poruszone zostanie kilka tematów, dotyczących składek członkowskich, ochrony danych osobowych, planów działania na nadchodzący rok i wiele innych o których chcemy abyście wiedzieli.

W spotkaniu można uczestniczyć stacjonarnie z nami w pomieszczeniu lub online poprzez skorzystanie z platformy Microsoft Teams korzystając z poniższego linku:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MTBlMDY1NmMtYzcyMy00MDU2LWJiMjktOWMxNGUxMjQzNTBj%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%2522e1368d1e-3975-4ce6-893d-fc351fd44dcd%2522%252C%2522Oid%2522%253A%25226b4949b2-ebf4-40dd-90be-2d773045bf52%2522%257D%26fbclid%3DIwAR1js1_SJfyrDJxcGw_N8ZwxPBGkcXAzxmtr8QEzSau2y2bCdjv4GXeVV1E%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=77f933b1-0012-4b15-936a-00bc46bd4c3e&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

W spotkaniu udział może wziąć każdy, rodzic, harcerz, instruktor. Im będzie Nas więcej, tym lepiej i WSPÓLNIE będziemy budować nową przyszłość hufca!

Do zobaczenia!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.