Uchwała Komendy Hufca ZHP Kolno Nr 1/2015 w sprawie zwołania Zjazdu Hufca ZHP Kolno

  • Komenda Hufca ZHP Kolno zwołuję Zjazd Hufca na dzień 20.11.2015r.
  • Zjazd Hufca ZHP Kolno odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 1 w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 22 o godzinie 18.00
  • Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania.

p.o. Komendanta Hufca ZHP Kolno
phm. Karol Bikowski HR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.