XXX Piknik Majowy Drużyn

W imieniu organizatorów, mamy zaszczyt zaprosić wszystkich na XXX PIKNIK MAJOWY DRUŻYN, który odbywać się będzie na Bazie Harcerskiej w Koźle.

Termin biwaku: 29.04 -02.05.2022 r.

Miejsce: Baza Harcerska Hufca ZHP w Koźle
Dodatkowa składka zadaniowa od uczestnika wynosi 45 zł – opiekun 15 zł

Aby wziąć udział w Pikniku Majowym , należy zapoznać się z regulaminem oraz wypełnić kartę zgłoszenia patrolu/ drużyny. Poprawnie wypełnioną kartę należy wysłać na adres email:   julia.w.rutkowska@zhp.net.pl

Termin zgłoszeń mija 23. 04. 2022 r.

Termin wpłat mija 25.04.2022 r.

Potrzebne dokumenty:

Zgoda na pomiar temperatury

Oświadczenie – niepełnoletni

Oświadczenie – pełnoletni