XXXII Piknik Majowy Drużyn w Koźle

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXXII Pikniku Majowym Drużyn w Koźle, organizowanym przez instruktorów i członków naszego hufca.

Termin: 03 – 05. 05. 2024 r.

Miejsce: Baza Harcerska Hufca ZHP Kolno w Koźle

Zgłoszenia patroli wraz z opiekunem przyjmowane są do 12.04.2024 r. na adres mailowy: daria.lemanska@zhp.net.pl

Dodatkowa Składka Członkowska Zadaniowa wynosi 60 zł od uczestnika.

Dodatkową składkę zadaniową należy wpłacać do 18. 04. 2024 r. na konto bankowe hufca:
Bank BGŻ S.a. Oddział w Kolnie
Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Białostocka
Komenda Hufca Kolno
Numer konta: 41 2030 0045 1110 0000 0269 8780
tytuł przelewu: DSCZ XXXII PMD, nazwa patrolu, ilość osób

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami, czyli regulaminem i dokumentami potrzebnymi do zgłoszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.