Zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu

Komenda Hufca ZHP Kolno zwołuję Nadzwyczajny Zjazd Hufca ZHP Kolno w celu wyboru delegata na Zjazd Chorągwi Białostockiej. Odbędzie się  on 07 lipca 2018 r. w siedzibie hufca przy ul. Marii Dąbrowskiej 4 o godzinie 17.00.

Lista osób z czynnym prawem wyborczym dostępna tutaj!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.